Jeg er professor i sociologi og prodekan for forskning ved Copenhagen Business School (CBS). Min faglige baggrund er antropologi (kandidat) og sociologi (ph.d.) fra Københavns Universitet. Min forskningsmæssige specialisering er identitetsforhandlinger i organisationer.

Jeg undersøger identitetsarbejde, professionsidentiteter og -relationer, magt, køn og risiko i offentlige og private organisationer og har desuden en forskningsinteresse i kvalitativ metode og analyse. Mit seneste forskningsprojekt handler om forhandling af organisatoriske identiteter og tager afsæt i videooptagede møder mellem kommunalt ansatte, forsorgshjemspersonale og hjemløse personer. Foreløbig er det publiceret i British Journal of Sociology og Journal of Classical Sociology (begge i 2019). Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Jeg har en omfattende publicering bag mig, og jeg har desuden været fast kronikør på Socialrådgiveren, Psykolog Nyt, Dagbladet Information og Weekendavisen. P.t. er jeg tilknyttet Dagbladet Information som fast boganmelder af forskningsbøger.

Da jeg bruger en del af min tid som prodekan for forskning, er jeg på undervisningsområdet kun involveret i et ph.d.-kursus i kvalitativ analyse, specialeundervisning for studerende på cand. merc. psyk- og cand. merc. HRM samt i MPG-uddannelsen på CBS.