NY FORSKNING, NETOP UDKOMMET.

LÆS HER: Men’s Networking in Academia

LÆS HER: Service work in academia

MIN BOG, The Power of citizens and professionals, ER NU UDKOMMET SOM PAPERBACK.

Jeg er professor i sociologi ved Copenhagen Business School (CBS). Min faglige baggrund er antropologi (kandidat) og sociologi (ph.d.) fra Københavns Universitet og min forskningsmæssige specialisering er identitetsforhandlinger i organisationer.

Jeg er optaget af hvordan vores identiteter påvirkes af magt og køn, og jeg har desuden en forskningsinteresse i kvalitativ metode og analyse. Jeg har netop afsluttet et forskningsprojekt, der handler om forhandling af organisatoriske identiteter og tager afsæt i videooptagede møder mellem kommunalt ansatte, forsorgshjemspersonale og hjemløse personer. Foreløbig er det publiceret i British Journal of Sociology (2019) og i Journal of Classical Sociology samt i Symbolic Interaction (2020). Projektet blev finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Jeg deltager i Magtudredningens forskningsledelse, og hvor vi har fem år til at undersøge, hvordan det danske demokrati har det – i samarbejde med mange danske forskere (se her Magtudredningen2). Mit andet aktuelle forskningsprojekt handler om karriere, køn og netværk i akademia. I samarbejde med professor Margaretha Järvinen har vi lavet ca. 200 interview med lektorer og professorer og er i fuld gang med det analytiske arbejde. Den første artikel fra projektet er netop udkommet (se link i toppen).

Jeg sidder i Danmarks Fri Forskningsfonds bestyrelse og i VIVE’s bestyrelse og er forkvinde for professorforeningen på CBS.