MIN BOG, The Power of citizens and professionals, ER NU UDKOMMET SOM PAPERBACK.

Jeg er professor i sociologi ved Copenhagen Business School (CBS). Min faglige baggrund er antropologi (kandidat) og sociologi (ph.d.) fra Københavns Universitet og min forskningsmæssige specialisering er identitetsforhandlinger i organisationer. Jeg er chair for CBS’s professorforening og bestyrelsesmedlem i DFF og VIVE.

Jeg er optaget af hvordan vores identiteter påvirkes af magt og køn, og jeg har desuden en forskningsinteresse i kvalitativ metode og analyse. Jeg har netop afsluttet et forskningsprojekt, der handler om forhandling af organisatoriske identiteter og tager afsæt i videooptagede møder mellem kommunalt ansatte, forsorgshjemspersonale og hjemløse personer. Foreløbig er det publiceret i British Journal of Sociology (2019) og i Journal of Classical Sociology samt i Symbolic Interaction (2020). Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Min seneste artikel kan læses her Sociology of Health and Illness.

Mit nyeste projekt handler om karriere, køn og netværk i akademia. I samarbejde med professor Margaretha Järvinen har vi lavet 100 interview med lektorer og er i fuld gang med det analytiske arbejde.

Jeg har en omfattende publicering bag mig, og jeg har desuden været fast kronikør på Socialrådgiveren, Psykolog Nyt, Dagbladet Information og Weekendavisen. P.t. er jeg tilknyttet Dagbladet Information som fast boganmelder af forskningsbøger.

På undervisningsområdet er jeg involveret i et ph.d.-kursus i kvalitativ analyse (kører hvert år i januar), specialeundervisning for studerende på cand. merc. psyk og cand. soc. HRM samt i MPG-uddannelsen på CBS.