Jeg er professor i sociologi ved Copenhagen Business School (CBS). Min faglige baggrund er antropologi (kandidat) og sociologi (ph.d.) fra Københavns Universitet. Min forskningsmæssige specialisering er identitetsforhandlinger i organisationer.

Jeg undersøger identitetsarbejde, professionsidentiteter og -relationer, magt, køn og risiko i offentlige og private organisationer og har desuden en forskningsinteresse i kvalitativ metode og analyse. Mit seneste forskningsprojekt handler om forhandling af organisatoriske identiteter og tager afsæt i videooptagede møder mellem kommunalt ansatte, forsorgshjemspersonale og hjemløse personer. Foreløbig er det publiceret i British Journal of Sociology (2019) og i Journal of Classical Sociology samt i Symbolic Interaction (2020). Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Jeg har en omfattende publicering bag mig, og jeg har desuden været fast kronikør på Socialrådgiveren, Psykolog Nyt, Dagbladet Information og Weekendavisen. P.t. er jeg tilknyttet Dagbladet Information som fast boganmelder af forskningsbøger.

På undervisningsområdet er jeg involveret i et ph.d.-kursus i kvalitativ analyse (kører hvert år i september), specialeundervisning for studerende på cand. merc. psyk og cand. merc. HRM samt i MPG-uddannelsen på CBS.