Artiklen beskæftiger sig med, hvordan man kan fremanalysere og undersøge de komplekse magt mekanismer, som udspiller sig i borgerens møde med velfærdsstaten. Artiklen ønsker at bidrage til en kritisk refleksion over de selvfølgeliggørende processer, som dette møde afspejler.

Link til artikel