I artiklen ses der kritisk på to udviklingstendenser i det sociale arbejde i dag: management-drejning og metodeforherligelse. Der argumenteres for, at disse modarbejder den tredje udviklingstendens i dag, nemlig ønsket om brugerinddragelse. Hovedargumentet i artiklen er at forlade den instrumentelle tænkning, som er et resultat af cocktailen af moderne management-teori og nutidens ønske om handlingsanvisende metodebøger. Der hentes eksempler fra nylige undersøgelser på det sociale område, den aktuelle debat om kompetenceudvikling (som vor arbejdsminister netop har lanceret) og fra Nanna Mik-Meyers egen forskning.

Link til artikel