Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier er en metodebog til studerende og forskere. Bogen præsenterer fire hyppigt anvendte kvalitative metoder inden for organisations- og ledelsesområdet: interview, fokusgrupper, deltagerobservation og dokumentstudier. Metoderne præsenteres med udgangspunkt i eksempler fra centrale områder inden for organisation og ledelse, bl.a. HRM, marketing, CSR og forvaltningsrevision. Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier er skrevet som lærebog, og hvert kapitel afsluttes med en række øvelsesspørgsmål, som vil være velegnede at diskutere i undervisningen. Desuden præsenteres metoderne i forhold til tre videnskabsteoretiske retninger – realisme, fænomenologi og konstruktivisme – så man som læser får en mere indgående forståelse af arbejdet med kvalitative undersøgelser.

Anmeldelse: Tidsskriftet Dansk Sociologi, februar 2011:

“Lise Justesens og Nanna Mik-Meyers bog om kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier er en fin bog at få i hånden. […] Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer har gjort sig stor umage for og lykkes med at få nævnt og forklaret virkelig mange af de væsentlige begreber såvel inden for teoriretningerne som metodelitteraturen. […] Der er tale om en god bog om kvalitativ metode, der rammer sin målgruppe godt og får dækket ganske mange områder på de relativt få sider. Bogen er dog bedst, hvis man er interesseret i de tre teoretiske retninger, bogen arbejder med, og vil inspireres til brugen/konsekvenserne af disse i en kvalitativ empirisk kontekst.”

Bogen er udkommet i niende oplag.